ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БІОЛОГІВ THE PERSONAL TOUCHES OF MOTIVATION ARE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE BIOLOGISTS

S Maksimenko, O Makarenko, Maystrenko
2009 unpublished
У статті розглянуто проблеми та характерні риси мотивації формування професійної підго-товки майбутніх біологів. На основі наукового досвіду психолого-педагогічної науки автори аналізу-ють особливості формування мотивації в майбутніх педагогів-біологів, самореалізації в процесі власної професійної діяльності. Problems and personal touches of motivation of forming of professional preparation of future biologists are examined in the article. On the basis of scientifi c experience of
more » ... гогічної science the features of forming of motivation are analysed for future teachers-biologists, self-realizations in the process of own professional activity.
fatcat:bzogqxaw4bhcxlcpsqfvfwhpxy