Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi XVI. (1992-1994) Çalışma Dönemi Bütçe Tasarısı

TK Yayın Kurulu
1992 Türk Kütüphaneciliği  
doaj:dbf81994dba04897af5bbcef7b5996f1 fatcat:hwklftllpzdzfk454gl3oio2um