Competency Requirements in the Profession of a Marketer – Preparation for the Profession in Face of Market Reality (Students/Graduates versus Employers)
Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)

Sylwia Wrona
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu  
Streszczenie Skuteczne kampanie marketingowe nie są dziełem przypadku, a efektem pracy zatrudnionych w tym obszarze ludzi. To od ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zależy powodzenie lub fiasko podejmowanych działań. Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja wymagań kompetencyjnych w zawodzie marketingowca, skonfrontowanie opinii studentów i pracodawców w tej kwestii oraz wskazanie roli uczelni w przygotowaniu absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z tym
more » ... Słowa kluczowe: kompetencje, marketingowiec, studenci, pracodawcy, absolwenci, wyższa uczelnia, rynek pracy Wprowadzenie Marketing jest integralnym elementem każdej prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiada za łączność między danym podmiotem a jego klientami, za kształtowanie korzystnych relacji między uczestnikami gry rynkowej. Specjalista ds. marketingu czy szerzej marketingowiec to obecnie jeden z bardziej pożądanych i popularnych zawodów na rynku pracy. Świadczy o tym chociażby liczba ogłoszeń pracodawców. W maju 2015 roku tylko na portalu pracuj.pl w kategorii "marketing" można było znaleźć ponad 1200 ofert pracy. Co więcej według prognoz przygotowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 1 sylwia.wrona@ue.wroc.pl.
doi:10.18276/pzfm.2015.41/2-28 fatcat:4cmnlcfvlzefjgs5eccwmob46i