Stajališta o Europskoj uniji u hrvatskome dnevnom tisku

Gordana Vilović
2004 Anali Hrvatskog Politološkog Društva  
Rad obuhvaća jednomjesečno praćenje komentara, kolumni i pisama čitatelja, objavljenih u pet hrvatskih glavnih dnevnih novina od 1. do 31. listopada 2004. godine, posvećenih problemima integracijskih procesa Hrvatske u Europsku uniju. Odabrani su sljedeći dnevni listovi: Večernji list, Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Vjesnik i Novi list. Analiza sadržaja odabrana je kao temeljna metoda istraživanja. Osim analize sadržaja u prvome dijelu rada korištena je deskriptivna metoda kojom se defi
more » ... a kojom se defi niraju temeljni pojmovi, uređivačka koncepcija listova, kao i okvira u kojima se istraživanje provodi. Rezultati istraživanja donose ključna stajališta koja su novinari/suradnici iskazivali komentirajući recentna događanja između Europske unije i Hrvatske te glavne teme koje su prevladavale u komentarima.
doaj:2c8575cc55b7424f9a7136712e83718f fatcat:2h2lgu2q4jhulkzbblfjloyp3y