A nagylétszámú tehenészetek takarmánybázisának megszervezése különös tekintettel az öntözéses takarmánytermelésre

István Tildi, Béla Tóth
1961 unpublished
A termeleszovetkezeti nagyilzemek letrehozasa, s az Miami gazdasagok -megnovekedett tizemi keretei mindket szektorban kiilonboze lehetesegeket es koriilmenyeket teremtettek. A lehetosegek kozott nem kevesbe fontosak azok az anyagi eszkozok, melyek gép, miitragya, eptiletek stb. formijaban sok iizem rendelkezesere illnak. A nagyiizemi termeles kialaliitasanak es jelentes fejledesenek alapvet6 feltetelei tehat szamtalan nagyazemben jOreszt adva vannak. Ezekben az iizemekben a termeles magasabb
more » ... nvonalti szervezese a termeles novelesenek legfobb rugOja. , A korszerii termeles-szervezes nehany eleme az iizemekben, kozelebbrel az iizem moreteben, vezeteseben, a termeles volumeneben, szerkezeteben, a termoles iizemen belilli koncentrAlt elhelyezeseben stb. minis megtalalhatO,a, a konkret megoldas sztimos vAltozata, kfilonosen az allami gazdasagok egy reszeben tenykent letezik. A villtozO koriilmenyeknek megfele16 szervezesi iranyzat az allattartas és a takarmAnytermeles teraleten is fokozatosan ervenyesill, s konkretan a teheneszettel kapcsolatban szamos iij ilzemen belfili és esetleg fuemek kozotti kerdest yet fel. Az elenjArO Miami gazdasagokset termelesi igazgatOsagokelkepzelesei, kezdemenyezesei ezirAnyban. tett lepesei, nehany, elegge koralhatArol-hatO eel ininydba mutatnak: a) A szetszOrtan, apro majorokban, kis kezelesi egysegekben elhelyezett telientillomAnyt, fokozatosan koncentralt teheneszetekbe, nagy latszamii tele--110kt.° vonja: ossze. b) Ezeket a telepeket a korszerii tarhisi mod es iizemeles kovetelmenyeinek megfeleleen -j61 kihasznalhato technikai, milszaki felszerelesselrendezik be. c) A teheneszeteket olyan teriiletekre telepitik, bol a tejtermeles belterjes jellegevel egyezoen biztosithat6 a nagyhozamti es olcsO takarmanytermeles is. Az emlitett colok, egyben feladatok kozill fontossagban a takarmanytermoles kopviseli az elsOseget, ktilonosen ket okb61: A telieneszeti koltsegek legnagyobb lianyada, -Miami gazdasagokban 65%-aa feletetett takarmanyok ertekebel adOdik, misreszt a takarminyterrnelesben a tApanyaghozam fokozasanaka
doi:10.22004/ag.econ.314226 fatcat:clof6bwaubholfibvnex3cvztq