სასჯელის მიზანები სასჯელის ევოლუციის თეორიაში Goals of Pumishment in the Theory of Punishment Evolution

მაიზერ ჩანქსელიანი
2013
რეზიუმე არა აქვს
doi:10.48614/grunis.vi1.127 fatcat:kfhq34we35g3zn2ubjtpo353mm