Makedonya ve Türkiye İlköğretim Okulları 6, 7 ve 8. Sınıflarda Okutulan Müzik Ders Kitaplarındaki Eğitim Müziği Eserlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Güler Nebi & Sadık Yöndem
2011 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Bu araştırmada, Makedonya ve Türkiye ilköğretim okullarında 2003/2004 öğretim yılında 6, 7 ve 8.sınıflarda okutulan müzik ders kitaplarındaki eğitim müziği eserlerinin karşılaştırmalı incelemesiyapılmıştır. Her iki ülkeye ait müzik ders kitaplarında bulunan sözlü eğitim müziği eserleri arasında varolan benzerlikler ve farklılıklar betimlenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak kaynak tarama veinceleme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın yöntemine uygun olarak elde edilen veriler
more » ... imsel veistatistik yöntemleri ile değerlendirilip yazılı ve sayısal değerlere dönüştürülerek yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda, Makedonya'da ve Türkiye'de yayımlanan müzik ders kitaplarında bulunaneserlerin bir çok yönden benzerlikleri ve farklılıkları olduğu bulunmuştur.Anahtar kelimeler: Makedonya, Türkiye, müzik ders kitapları, eğitim müziği, okul şarkıları.
doi:10.17860/efd.46629 doaj:fc8ff623ddac437695884ebaac8ee558 fatcat:7fe7r6ex6vfn5ajox2qcjcafke