Type of the Genus Saxicola

Witmer Stone
1912 The AUK: A Quarterly Journal of Ornithology  
doi:10.2307/4071059 fatcat:67bpwvtyszbejlpmbwufnba57q