ОЦЕНЯВАНЕ ШУПЛИВОСТТА НА ХЛЯБ ЧРЕЗ ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ EVALUATION OF POROSITY OF BREAD BY IMAGE PROCESSING

Hristina Andreeva, Lena Kostadinova-Georgieva, Atanaska Bosakova-Ardenska
unpublished
Bread is one of the main products on the menu of man. Its quality can be determined by experts in the field, which is a subjective process. This paper presents one objective approach for evaluation of porosity of bread. A program for automatically binarization is implemented on C++. This program process pictures of bread and calculate coefficient of diversity which shows ratio of white pixels compared with number of all pixels in the image. The experiments show that coefficient of diversity is
more » ... nt of diversity is appropriate for evaluation of porosity of bread. Въведение Хлябът е един от продуктите от особено значение за потребителите, тъй като всекидневно се намира на трапезата. Качеството му зависи от количеството и качеството на суровините, влизащи в състава на тестото-брашно, пресувана мая, готварска сол, питейна вода, мазнини и други [3]. Един от най-информативните показатели на качеството е шупливостта. Съществуват различни методи за изследванете й. Повечето от тях са контактни и нарушават целостта на средината. При компютърните методи се осигурява безконтактно наблюдение и окачествяване на продукта на база на изображения. Материали и методи При изследване на шупливостта на средината на хляба трябва да се наблюдава тя да бъде равномерна като се допускат отделни по-големи шупли. Според утвърдения през 2011 г. стандарт "България" за бял хляб тя трябва да бъде не по-малко от 67% [2]. За определяне на шупливостта е разработена програма, която на базата на изображение на средината на филия хляб определя процента на шуплите спрямо плътната част от средината. Първо се заснемат изображенията чрез предварително калибрирана компютърна система и при еднакво осветление. Те се съхраняват в BMP формат, който е подходящ както за цветни, така и за черно-бели изображения когато големината на файла не е важен фактор. След като е получено изображението, то трябва да се превърне в двоично. При двоичното изображение има само две възможни стойности за цвета на всеки пиксел [4]. Обикновено двата цвята за двоично изображение са черно и бяло, но може да се използва всяка комбинация от два цвята. Единият цвят се използва за обекти на снимката, които са на преден план, а останалата част от изображението е цвета на фона. Бинарните (двоичните) изображения се наричат още bi-level или two-level. Това означава, че всеки пиксел се съхранява като единичен бит (0 или 1). Бинарните изображения се получават от цветни изображения чрез разделяне на цветовете. При бинаризиране се използва прагова стойност (threshold). Тя се определя чрез използване на цветовите компоненти на изображението от човек или автоматично. При автоматичното определяне на прагова стойност има два подхода-локален и глобален. При локалния изображението се разделя на части, като за всяка част се определя праг за бинаризиране независимо от останалите. Полученият праг се използва за бинаризиране на пикселите от съответната част. При глобалния подход се определя една единствена прагова стойност, която се използва за бинаризиране на цялото изображение. 1136
fatcat:va4ca7ew55d23lhbp67ahzgeia