Close enough – obrazy porażki transformacji ustrojowej w Polsce lat dziewięćdziesiątych XX wieku na przykładzie "Psów" Władysława Pasikowskiego i "Szamanki" Andrzeja Żuławskiego ["Close Enough": Images of the Failure of the 1990s' Political Transformation in Poland as Exemplified by Władysław Pasikowski's "Psy" [Pigs] and Andrzej Żuławski's "Szamanka" [She-Shaman]]

Tomasz Szczepanek
2021 Studia Litteraria et Historica  
"Close Enough": Images of the Failure of the 1990s' Political Transformation in Poland as Exemplified by Władysław Pasikowski's Psy [Pigs] and Andrzej Żuławski's Szamanka [She-Shaman]This article problematizes the Polish cinema of the 1990s by analyzing it in terms of the aesthetic of failure. Of crucial importance for that interpretation is the postcolonial perspective. Seen from this perspective, Poland of the political transformation period appears a land of unfulfilled dreams of
more » ... he-West. One of the spheres where this is visible is the Polish cinematography of that time.Close enough – obrazy porażki transformacji ustrojowej w Polsce lat dziewięćdziesiątych XX wieku na przykładzie Psów Władysława Pasikowskiego i Szamanki Andrzeja ŻuławskiegoNiniejszy tekst problematyzuje kwestię polskiego kina lat dziewięćdziesiątych XX wieku w kategoriach estetyki porażki. Kluczowe znaczenie dla tego rozpoznania ma perspektywa postkolonialna, w której Polska czasów transformacji jawi się jako kraina niespełnionych marzeń o byciu-jak-Zachód, co widać m.in. w kinematografii tamtego okresu.
doi:10.11649/slh.2243 fatcat:g2fjxj2izvfw7cnspnltrfrneu