Papain-induced occupational rhinoconjunctivitis and asthma – A case report
Alergia zawodowa wywołana papainą – opis przypadku

Diana Tymoszuk, Marta Wiszniewska, Jolanta Walusiak-Skorupa
2016 Medycyna Pracy  
This report presents a case of occupational asthma, rhinitis and conjunctivitis to papain in a 50-year-old herbs and spices packer, with documented increased eosinophilia in induced sputum and in the nasal lavage fluids after a specific inhalation challenge test (SICT) and specific nasal challenge test (SNCT) with this enzyme. Immunoglobulin E-mediated (IgE) sensitization to papain was confirmed by positive results of a skin prick test with specific solution. Specific inhalation and nasal
more » ... nge tests demonstrated a direct and significant link between the exposure to this protease and the allergic response from the respiratory system. Additionally, the SNCT induced a severe reaction of the conjunctivae and a significant increase in the count of eosinophils in tears, despite the lack of direct contact of the allergen with the conjunctiva. Med Pr 2016;67(1):109-112 Streszczenie W artykule opisano przypadek zawodowej astmy oskrzelowej, alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojówek wywołanych papainą u 50-letniej pakowaczki ziół i przypraw. W badaniu cytologicznym udokumentowano wzrost odsetka eozynofilów w indukowanej plwocinie i popłuczynach nosowych po swoistej próbie prowokacyjnej wziewnej i donosowej z tym enzymem. Zależną od immunoglobuliny E (IgE) nadwrażliwość pacjentki na papainę potwierdzono dodatnimi wynikami punktowych testów skórnych z roztworem tej proteazy. Wyżej wymienione próby prowokacyjne wykazały istotny związek między ekspozycją na papainę a reakcją alergiczną ze strony układu oddechowego. Ponadto swoista próba prowokacyjna donosowa wywołała wzmożoną reakcję ze strony spojówek i istotny wzrost odsetka eozynofilów we łzach mimo braku bezpośredniego kontaktu alergenu ze spojówkami. Med. Pr. 2016;67(1):109-112 Słowa kluczowe: astma, alergia zawodowa, enzym, alergiczny nieżyt nosa, papaina, alergiczne zapalenie spojówek Corresponding author / Autorka do korespondencji: Diana Tymoszuk,
doi:10.13075/mp.5893.00317 pmid:27044723 fatcat:7aod3cihizgk7hzez2ycugoxdq