Osteosarcoma of the jaw. Multi-institutional study 1
多施設共同による顎骨骨肉腫の臨床病理学的検討 第一報

Ken'ichi SAITO, Kimie MORI, Ken-ichi MICHI, Youichi KURATI, Masao NAGUMO, Hitoshi SATO, Teruo AMAGASA, Kouji KAWAGUCHI, Masarou MATUURA, Takashi FUJIBAYASHI, Yoshirou HONMA, Yukihiko KINOSHITA (+3 others)
1997 Japanese jornal of Head and Neck Cancer  
doi:10.5981/jjhnc1974.23.256 fatcat:dhk56wdk7vcdzehork7p3tsu5u