Parafililer ve DSM'lerdeki seyri

Nesrin Duman
2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Paraphilia" sözcüğü Eski Yunanca'da "yanında, civarında" anlamındaki "para" sözcüğü ile "sevgi, sevi" anlamındaki "philia" kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Parafili konusunda ve neyin normal ve karşısında neyin sapkın ya da bozuk davranış olduğunu tanımlamada psikiyatri alanında büyük tartışmalar bulunmaktadır. Bu durum kısmen, cinsel normların zaman içindeki ve kültürler arasındaki değişiminden kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan ICD-10 (International
more » ... Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) sınıflandırması parafili için spesifik bir tanımlama getirmemiştir. Bu nedenle dünya genelinde kullanılan parafili tanımı için bakılacak yer Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM)'dır. 1952 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından yayınlanan ilk DSM'de (DSM-1) sosyopatik kişilik rahatsızlığının türü olarak karşılaşılan parafililerin, zaman içerisinde kılavuzlardaki yeri, tanımı, tanı kriterleri değişikliklere uğramıştır. Günümüzde kullanılan DSM-5 kılavuzunda parafililer, "parafili bozuklukları" adıyla ayrı bir başlıkta yer alır hale gelmiştir. Bu çalışmada parafililerin etiyolojisi, tanı kriterleri ve DSM kılavuzlarındaki değişimlerine etki eden faktörleri incelenecek ve parafililerin DSM-1'den DSM-5'e kadar olan tüm el kitaplarındaki (DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-3R, DSM-4, DSM-4TR ve DSM-5) seyri değerlendirilecektir. Abstract "Paraphilia" consists of a combination of the words "para" meaning "beside, aside" and "philia" which means "love". Paraphilias (DSM-1) , which was published in 1952, the paraphilias were considered as a type of sociopathic personality disorder and they changed over time in terms of section, definition and diagnosis criteria. In the current form of DSM which is called DSM-5 manual, "paraphilic disorders" are classified separately. This current study investigates the etiology, diagnostic criteria of paraphilias and factors causes changes in DSM guidelines. Also, the journey of paraphilias will be reviewed throughout all the manuals from DSM-1 to . have been controversial subjects in the mental health field in terms of defining what can be considered normal versus disordered or deviant behavior. In part, this is related to changes in sexual norms over time and between cultures. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), a medical classification list by the World Health Organization specifically did not provide a definition for paraphilia. For this reason, the manual where we look for the definition for paraphilia that is used worldwide is DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In the first DSM
doi:10.26466/opus.481118 fatcat:fzaqu77cmvg2xgh3airn5y4jqm