Recorregut geològic i mineralògic per les comarques de la Ribera d'Ebre i Terra Alta: des de Gandesa a Vinebre, Mora la Nova i a Miravet

Josep Maria Mata Perelló, Joaquim Sanz Balagué
2013 Algeps revista de geologia  
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES -CONDICIONALS. També recomanem de cercar la informació més adient, sobre els trams a recórrer mitjançant camins de terra, o de pista. També serà bo tenir informació sobre el "pas de barca", per tal d´arribar a Miravet, passant l´Ebre. Per d´altra banda, recomanem tenir una
more » ... recomanem tenir una cura extrema de la NATURA, evitant qualsevol forma d´agressió sobre ella, o de fer-n´hi un mal ús del que en ofereix la nostra mare Terra. FOTOGRAFIA 3 Aspecte de Miravet, sobre l´aflorament de roques carbonatades mesozoiques del Bloc de Cardó
doi:10.5821/algeps..3204 fatcat:z6lr7iqexjdntjcjrgtg4di5qu