COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TYPES AND INCIDENCE OF INJURIES IN THE GAMES OF FOOTBALL AND RUGBY ANALIZA COMPARATIVĂ A TIPURILOR ȘI INCIDENȚEI TRAUMATISMELOR ÎN JOCURILE DE FOTBAL ȘI DE RUGBI

Marin Chirazi
unpublished
A An na al le el le e U Un ni iv ve er rs si it tă ăţ ţi ii i d di in n O Or ra ad de ea a F Fa ac ci ic cu ul la a E Ed du uc ca aţ ţi ie e F Fi iz zi ic că ă ş şi i S Sp po or rt t Rev. nr. Abstract: Concern to prevent sports injuries have become a priority in research into sporting activities. The paper tried to highlight the main trauma and their share in football and rugby. Analysis of the results revealed that in terms of quantity in the game of football are more than the game of rugby
more » ... ury by monitoring the same number of athletes concluded that rugby injuries are numerous and varied. Rezumat: Preocupările pentru prevenirea traumatismelor în sport au devenit o prioritate în cercetarea din domeniul activităților sportive. Lucrarea a încercat să scoată în evidență principalele traumatisme precum și ponderea lor în fotbal și rugbi. Analiza rezultatelor a scos în evidență faptul că din punct de vedere cantitativ în jocul de fotbal sunt mai multe accidentări decât în jocul de rugbi, prin monitorizarea unui număr identic de sportivi s-a ajuns la concluzia că în rugbi traumatismele sunt mai numeroase și mai variate. INTRODUCERE Traumatismul sportiv reprezintă "orice traumă intenționată sau neintenționată ce acționează asupra corpului uman, rezultată în urma participării la orice activitate care necesită efort fizic, efectuată în scop recreațional sau competițional"(Drăgan I, 2002). Riscul apariției traumatismelor în activitatea sportivă este unul ridicat fiind frecvent generat de cauze cunoscute. Cunoașterea cauzelor și mecanismul producerii acestora este important nu numai prin faptul că ajută la stabilirea unui diagnostic, ci oferă și posibilitatea evitării pe viitor prin identificarea unor măsuri de prevenție potrivite. În ultimii zeci de ani s-au înregistrat progrese importante în cercetarea și identificarea mecanismelor de producere a traumatismelor din sportul de performanță. Foarte puțini cercetători au examinat felul în care asocierea unor factori multipli, cum ar fi talia, greutatea, postul pe care jucătorul evoluează, greutatea corporală relativă pot anticipa incidența traumatismelor sportive. Este acceptată ideea că diferențele dintre caracteristicile fizice și biomecanice, kinesiologia sportului dar și variabilele performanțelor fizice sunt factori de risc în apariția traumatismelor sportive (Meeuwisse, W.H, 1994). Cele mai importante cauze constate în mai multe studii (Oprean A, 2014) sunt: execuția greșită a deprinderilor specife sportului în antrenament și competiție, condițiile meteo de  Corresponding Author
fatcat:a7sui5dxhna4vdaenxybd5xgxi