PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PROJECT-TECHNOLOGICAL ACTIVITY OF STUDENTS AS AN EFFECTIVE METHOD FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC-TECHNICAL CREATIVITY
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

O.P. Panchuk, Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
2018 Collection of scientific papers Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University Pedagogical series  
Розглянуто основні проблеми впровадження проектно-технологічної діяльності вчителя та учнів на уроках трудового навчання. Також в статті наголошено, що науково-технічний прогрес неможливий без технічної творчості фахівців, яка забезпечує створення нової техніки, технологій, упровадження і використання наукових досягнень. Це вимагає підготовки творчих фахівців, здатних підійматися на рівень технічної творчості, закладаючи фундамент на майбутнє. Встановлено, що основними показниками творчих
more » ... стей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість. Швидкість думки -кількість ідей, яка виникає за одиницю часу. Гнучкість думки -здатність швидко й без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу. Також встановлено, що одним із завдань проектнотехнологічної діяльності учнів є формування у них навичок до самостійної творчої праці. При цьому передбачається, що вони повинні бути охоплені переважно індивідуальною роботою, самостійним розробленням проекту певного виробу. Ключові слова: проектно-технологічний підхід, творчість, творчий підхід, професійна компетентність, творчі вміння. C!%-е"SL...%_ %""S2, д% C!%е*2...%-д%"лSд...,ць*%_ дS ль...%"2S Ключевые слова: проектно-технологический подход, творчество, творческий подход, профессиональная компетентность, творческие умения.
doi:10.32626/2307-4507.2018-24.164-167 fatcat:ml6ofsbyana7fok2ox5oc2xyka