Influencing Factors of Birds Captured at Night in Ailao Mountain, Xinping County, Yunnan Province

Ting YANG, Xiao-jun YANG, Zi-jiang WANG, Lu-ming LIU, Qing-yuan AN, Hong-yu ZHANG, Guo-song LI, Wen-an SHI
2009 Zoological Research  
doi:10.3724/sp.j.1141.2009.04411 fatcat:vo3qurdtprd4rm46jvqrdikdwe