BİTCOİN'DEN SELFCOİN'E KRİPTO PARA

Hasan ALPAGO
2018 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
Özet Yirmi birinci yüzyıl, teknolojik ve bilimsel birikimlerin devrim niteliğinde yeniliklere yol açtığı bir çağ olarak her alanda olduğu gibi parasal sistemlerde de değişim ve dönüşümler meydana getirmektedir. Bu doğrultuda sanal para sistemi bitcoin ve ona alternatif olarak ortaya çıkan altcoins olarak tanımlanan türevleri mevcut para politikasını ve para sistemlerini değişim ve dönüşüme zorlayacak bir yönde gelişme göstermektedir. Genel olarak kripto para olarak tanımlanan bu sistem
more » ... k ortamda oluşturulabilen ve nakit benzeri bir ödeme aracı sisteminden ibarettir. Bu sistemin mevcut para ve ödeme araçlarına alternatif ve hatta geleneksel para teori ve uygulamalarının yerini alacağı yönünde bir gelişim süreci içinde olması bu sisteme odaklanmayı zorunlu hale getirmektedir. Bu makalede bitcoin ve benzeri kripto paraların yapıları, işlevleri ve mevcut para sistemi içerisindeki yeri ve önemi karşılaştırmalı ve analitik bir analizle değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bitcoin, P2P, dijital entegrasyon, kripto para, selfcoin, para politikası FROM BITCOIN TO SELFCOIN THE CRYPTOCURRENCY Abstract Thanks to knowledge accumulation of civilization the twenty-first century turned to an era of technological and scientific revolutions which lead to transformation in monetary systems and currency models as well. Accordingly, the virtual money system, bitcoin and its alternatives altcoins, give the impression that the current monetary policy and monetary systems will be forced to be changed and transformed as result of this cryptocurrency's effects. This system, generally defined as crypto money or cryptocurrency, consists of a cashlike payment instrument system that can be created in electronic settings. As this system seemingly will be an alternative to the existing money and payment instruments, hence it is strongly required to focus on this system. In this article, the structures and functions of bitcoin and similar crypto-currencies are evaluated by a comparative and analytical analysis in order to stress their position and importance in the current monetary system. 412 GİRİŞ Dijital iletişim çağının temel öğesi olan internetin beraberinde getirdiği yeniliklerin başında gelen Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagtram ve diğer sosyal medya ve iletişim araçları insanların haberleşme ve iletişim gereksinimlerini zaman ve mekâna bağımlı kılmadan pratik bir şekilde çözüme kavuşturma konusunda önemli ivme kazandırmışlardır. Böylece ilk çağlarda ateş, güvercin ve atlı ulaklar aracılığıyla haberleşeme gereksinimlerini yerine getirmeye çalışan insanların haberleşmesi devrim niteliğinde yeni bir döneme girmiştir. Bunun neticesinde teknolojik gelişmelere orantılı olarak toplum yaşamında çeşitli ilerlemeler sağlanmıştır. İletişim bazında bakıldığında 1876 yılında Alexander Graham Bell ile başlayan telefon haberleşmesi yerini zamanla görüntülü iletişime bırakmıştır. En nihayetinde insanlar televizyon ve video aracılığıyla canlı bağlantılar kurmayı başarmışlardır.
doi:10.21733/ibad.419462 fatcat:kaxh4mdapffe5dwgnd4xlisily