BENIGN LYMPHANGIOENDOTHELIOMA

Aleksandr V. Patrushev, Irena E. Belousova, Tatiana A. Gorislavskaya, Aleksey V. Suharev, Aleksey V. Samtsov
2018 Vestnik Dermatologii i Venerologii  
doi:10.25208/0042-4609-2018-94-1-91-96 fatcat:iwm6w6velncr5ankbqx62ygh6e