The meaning of the term "cosmetology" and the tasks and scope of competences of the cosmetologist according to students in cosmetology
Znaczenie terminu "kosmetologia" oraz zakres zadań i kompetencji kosmetologa w opinii studentów kosmetologii

Olga Dębska, Radosław Śpiewak
2013 Estetologia Medyczna i Kosmetologia  
doi:10.14320/emk.2013.003 fatcat:ajtezpejmzaa5hxd3ajm4dnyvq