ІV Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права" (м. Івано-Франківськ, 3–4 жовтня 2019 р.)

Сопільник Л. І. (автор), Скриньковський Р. М. (автор), Сопільник Р. Л. (автор) та ін.
2019 Zenodo  
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права: тези доп. та повідомл. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 3–4 жовт. 2019 р.) / за заг. ред. І. Д. Шутака. Харків: Право, 2019. 330 с.
doi:10.5281/zenodo.3473530 fatcat:wnxptfnvrrg47mhcu6r6xyllz4