Εκπαίδευση Χαρισματικών μαθητών

Ευφροσύνη Λιάσκα
2016 Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης  
<p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Η έρευνα αφορά τον τρόπο εκπαίδευσης των χαρισματικών μαθητών στο σχολείο.</span></span></p><p lang="el-GR" align="JUSTIFY"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός των χαρισματικών μαθητών σε μικρή ηλικία, ώστε να υπάρχουν έγκαιρες παρεμβάσεις ,προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και η αναζήτηση διεθνών
more » ... ευτικών πρακτικών στήριξης και τρόπων ανάδειξής τους μέσω εκπαιδευτικών ευκαιριών.</span></span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Αρκετοί χαρισματικοί μαθητές εξαιτίας της μη σωστής προσέγγισής τους μπορεί να αποκτήσουν αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο ή μπορεί να υιοθετήσουν αρνητικές συμπεριφορές όπως: υπεροψία , μη ένταξη στις ομάδες των συνομηλίκων τους , υποεπίδοση , υπερκινητικότητα , διάσπαση προσοχής. </span></span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Το σχολείο μπορεί να σταθεί δίπλα στους μαθητές αυτούς και η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην προώθηση τους για ενασχόληση με τα ενδιαφέροντά τους ,στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, αλλά και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. </span></span></p><p align="JUSTIFY"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Το σχολείο αν και είναι προσανατολισμένο στο μέσο όρο των μαθητών μπορεί να στηρίξει τους χαρισματικούς μαθητές , μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας , της χρήσης των νέων τεχνολογιών και τη διαμόρφωση ομάδων εργασίας ,να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη και να τους εντάξουν στη σχολική κοινότητα. </span></span></p><p align="JUSTIFY"> </p><p align="JUSTIFY"> </p>
doi:10.12681/edusc.228 fatcat:7hxg3u7fsnh6dl2jgizpz7a5kq