Правові питання взаємодії правоохоронних органів із громадськістю щодо забезпечення охорони довкілля

В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв
1970 Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»  
У статті розглянуто проблеми щодо прав громадян, громадських об'єднань у сфері охорони довкілля; основні форми реалізації цих прав у процесі взаємодії з правоохоронними органами. Акцентовано увагу на недоліках (прогалинах) законодавства в регулюванні відносин, що вникають між громадськістю та правоохоронними органами при здійсненні екологічного контролю, притягненні до юридичної відповідальності порушників екологічного законодавства, судовому захисті екологічних інтересів суспільства. Також
more » ... унтовано рекомендації та пропозиції щодо усунення цих законодавчих недоліків (прогалин).
doi:10.33766/2524-0323.91.225-238 fatcat:llrddofh5zfu5bwjg7zxftkpxq