The Educational Function of Language in a Regional Community
Vzdělávací funkce jazyka v místní komunitě

Karolína Burešová
2015 e-Pedagogium  
Abstrakt Cílem textu je poukázat na funkce a role jazyka, které zastává v místních komunitách na pozadí výchovně vzdělávacích aktivit. V úvodu jsou představena rozdílná paradigmata v uchopení termínu jazyk a gramotnost, ze kterých dále vychází analýza tématu. Pozornost je věnována jazyku ve vztahu ke globální biodiverzitě, a to zejména na pozadí iniciativ OSN. Jazyk je v tomto smyslu vnímán jako nositel lokálních informací v daném sociokulturním kontextu, což přímo ovlivňuje rozvoj regionů a
more » ... nosti komunit. Dále je rozveden význam dostupnosti informací v mateřském, případně lokálním jazyce, bilingvismus a plurilingvismus u členů komunity a jazyk jako nástroj komunitní identity. Abstract The aim of the text is to present functions and roles of language in local communities on the background of educational activities. Firstly, various paradigms of language and literacies are introduced, which creates the basis for the further analysis of the Kontakt: PhDr. Karolína Burešová, Ph.D. Katedra pedagogiky FF UK v Praze Celetná 20 116 38 Praha 1 karolina.buresova@ff.cuni.cz
doi:10.5507/epd.2015.038 fatcat:ee2du6tx35gmnn7mkhmjolveym