Kszta³towanie profilu pola temperatury nagrzewanego indukcyjnie wsadu za pomoc¹ ruchu wzbudnika

Piotr Urbanek, Andrzej Fr¹czyk, Jacek Kucharski
unpublished
fatcat:k7xsmurc45g3vlj3voagzeqfvq