Activity Workflow in the Process of Article Publication and Quality Control in the Journal Acta Stomatologica Croatica
Hodogram aktivnosti u procesu objave radova i kontrola kvalitete u izdavanju časopisa Acta Stomatologica Croatica

Hrvoje Brkić
2017 Acta Stomatologica Croatica  
Hodogram aktivnosti u procesu objave radova i kontrola kvalitete u izdavanju časopisa Acta Stomatologica Croatica Acta stomatol Croat. 2017;51(2):94-98. Sažetak Tijekom proteklih desetak godina Uredništvo časopisa Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) nastojalo je podizati njegovu kvalitetu uvodeći kontrolu kvalitete u svim fazama uređivanja članaka od njihova zaprimanja do konačne objave. U tu svrhu nastojali smo slijediti postupke i trendove indeksiranih časopisa iz područja biomedicine te smo
more » ... SCRO tim putem uveli u šest međunarodnih indeksnih baza i u najveću citatnu i indeksnu bazu SCOPUS. U članku prikazujemo hodogram aktivnosti koji svaki članak mora proći na putu pripreme i objavljivanja. Prosječno vrijeme od zaprimanja do objavljivanja je tri mjeseca. Ključne riječi Acta stomatologica Croatica, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni časopis UPUTE AUTORIMA Upute autorima izrađene su prema propozicijama ICMJE-a -International Committee Medical Journal Editors, a postavljene su dvojezično na webu časopisa www.ascro.hr Zadnja dorada "Uputa autorima" izrađena je u Volumenu 51, sveščić 1 (ožujak 2017.) ZAPRIMANJE RADOVA PUTEM OJS-a Radovi se zaprimaju isključivo elektroničkim putem Open Journal System (OJS). Prema "Uputama autorima", radovi se zaprimaju isključivo na engleskom jeziku sa strukturiranim sažetkom, ključnim riječima, imenima autora, njihovih institucija, tijelom članka, popisom korištene literature, pratećim slikama i tablicama te izjavom o eventualnom sukobu interesa. MENADŽMENT UREDNIŠTVA PUTEM OJS-a Korištenjem OJS-a omogućava se lakši rad unutar Uredništva. Nakon što je rad zaprimljen program OJS-a dodjeljuje mu broj rada. Automatskom e-porukom obavještava se da je autor (ime i prezime) poslao članak pod (određenim) naslovom za objavu u časopisu Acta stomatologica Croatica. Zaprimljeni članak prvo čita glavni urednik te na temelju nje- Abstract During the last fifty years the Editorial board of Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) has tried to increase journal's quality by introducing quality control in all phases of article editing from the submission to the final publication. We tried to follow the procedures and trends of indexed journals in biomedicine, hereby succeeding in acceptance of ASCRO in six international index databases and the greatest citation database SCOPUS. This article represents the activity workflow for every submission to the journal, from the beginning until the final publication. Average time from submission to publication is three months.
doi:10.15644/asc51/2/1 fatcat:3k65v4x7pja5ray37ze7s3a2ta