Information literacy of the academic library users

Sanda Hasenay, Svjetlana Mokriš, Ivana Šuvak-Pirić, Ines Horvat
2016 Libellarium: Journal for the Research of Writing, Books, and Cultural Heritage Institutions  
Sažetak Informacijska pismenost trebala bi činiti temelj obrazovnog sustava kako bi studentima, korisnicima knjižnica, bilo omogućeno što učinkovitije djelovanje ne samo unutar akademskog okruženja nego i u svakodnevnom životu. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi u kojoj su mjeri studenti, korisnici Knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (Knjižnica PTF-a), upoznati s knjižničnom građom i uslugama koje im se nude, tj. utvrditi razinu njihove informacijske pismenosti. Istraživanje
more » ... nosti. Istraživanje je provedeno posebnom vrstom ankete -testom u razdoblju od 16. veljače 2015. do 27. veljače 2015. godine na uzorku od 115 studenata ispitanika. Istraživanjem se utvrdilo da studenti, korisnici Knjižnice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, iako upoznati s uvjetima korištenja knjižnične građe koju posjeduje Knjižnica i uslugama koje nudi, ne čitaju obavijesti koje se nalaze na oglasnoj ploči i na radnim stolovima, a također nemaju naviku pronalaženja različitih obavijesti na mrežnoj stranici Knjižnice. Rezultati dobiveni istraživanjem poslužit će kao smjernice za unapređivanje postojećih aktivnosti vezanih uz podizanje razine informacijske pismenosti studenata te za osmišljavanje novih kao i poticaj za nova istraživanja. Ključne riječi: knjižnične zbirke, knjižnične usluge, informacijska pismenost Uvod Osiguravajući pojedincu mogućnost da razvije intelektualne sposobnosti razumnog i kritičkog razmišljanja te nudeći mu mogućnost učenja kako učiti, knjižnice stvaraju čvrste temelje za osobni i akademski razvoj. Ovim pristupom razvija se želja za cjeloživotnim učenjem u složenom okruženju napretka koje zahtijeva promjene i razvoj edukacijskog sustava. Informacijska
doi:10.15291/libellarium.v8i2.233 fatcat:ydsubtedwrf4vj54j2uwfrg5pa