The Average Cost of Mortgage Financing in the Years 1995–2014. Implications for Banking Supervision
Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995–2014. Implikacje dla nadzoru bankowego

Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Celem artykułu jest porównanie kosztów finansowania kredytem hipotecznym zaciągniętym w różnych okresach w latach 2001-2012 we franku szwajcarskim oraz złotym. Postawiono hipotezę: zaciągniecie kredytu denominowanego w CHF było znacząco tańsze w analizowanym okresie niż kredytu złotowego. Począwszy od 2001 roku kredyt denominowany w CHF jest tańszy w spłacie, licząc roczne koszty utrzymania. Im bliżej roku 2010, tym efektywność takiej formy finansowania jest mniejsza -na przykład
more » ... 2008 roku to około 22 tys. zł. Jednakże w perspektywie miesiąca oznacza to ratę kredytu niższą o 1,83 tys. zł. Wolumen udzielanych kredytów hipotecznych od roku 2008 drastycznie rośnie, powodując, że skala problemu znacznie wykracza poza 5-10 tys. osób, ale zaczyna dotykać 80-120 tys. osób. Problem kredytów walutowych staje się powoli przedmiotem debaty publicznej i poszukiwań rozwiązania politycznego. Słowa kluczowe: koszty finansowania, kredyt hipoteczny, problem kredytów walutowych, CHF Wprowadzenie Kredyt hipoteczny jest najpopularniejszym produktem bankowym przeznaczonym dla finansowania zakupu nieruchomości. W Polsce jego znaczenie rosło już od końca lat 90. XX wieku, co jest związane ze wzrostem gospodarczym oraz bogaceniem się społeczeństwa, a tym samym wyższą zdolnością kredytową. Praktycznie od samego początku niezwykłą popularnością cieszyły się w Polsce kredyty denominowane w walutach obcych. Było to związane ze znacznie niższymi kosztami odsetkowymi takiego kredytu. Jednakże fluktuacje kursu walutowego powodowały zmiany w zakresie różnic kursowych, jakie występowały przy okazji spłaty kredytu denominowanego w walucie. O ile umacnianie się złotego nie powodowało problemów ze spłatą ze względu na to, że klienci spłacali mniejsze kwoty w złotych, to osłabienie złotego, które było wywołane szokami zewnętrznymi, spotkało się z oporem i silną reakcją społeczną klientów banków, którzy w niektórzy przypadkach musieli spłacać raty podwójnej wielkości w stosunku do początkowych. Celem tego artykułu jest porównanie kosztów finansowania kredytem hipotecznym zaciągniętym w różnych okresach w latach 2001-2012 we franku szwajcarskim oraz złotym, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2016 (79)
doi:10.18276/frfu.2016.79-35 fatcat:gcqn2elnivbd5gyyayh7neo7oi