ПЛАТФОРМА ГУГЛ КЛАС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Погорєлова Т.Ю.
2022 Zenodo  
Складна безпекова ситуація в Україні кидає виклик багатьом сферам суспільного життя, зокрема освітній. Дистанційна освіта, набувши розвитку в період глобальної пандемії COVID-19, стає наразі чи не єдиним засобом здійснення освітнього процесу. Це актуалізує питання її постійного вдосконалення в Україні для забезпечення подолання негативного пливу військового конфлікту на рівень освіти здобувачів та на їх конкурентоздатність на сучасному ринку праці
doi:10.5281/zenodo.6928382 fatcat:wqirodmewzaffcsxixufusmpp4