HUMAN MOVEMENT REPRESENTATION IN VIRTUAL ENVIRONMENT USING GAMING SOFTWARE

Shahrol Mohamaddan, Syed Tarmizi Syed Shazali, Ana Sakura Zainal Abidin, Keith Case
2015 Jurnal Teknologi  
Graphical abstract Abstract Human movement in crowd can be considered as complex and unpredictable. In this research, image analysis, video observation and conceptual behaviour was developed as a method to understand the human movement in crowd. Based on the method, human movement was represented or converted into the virtual environment using gaming software called DarkBASIC Professional (DBPro). The developed program using DBPro was applied as a tool to simulate and predict human movement in
more » ... ifferent building layout. Two subjects (adult and older people) were selected as the virtual entities. Human movement at the bottleneck and non-bottleneck layout was presented in this paper as example of case study. Abstrak Pergerakan manusia di dalam keadaan yang sesak adalah kompleks dan sukar dijangka. Di dalam penyelidikan ini, analisa imej, pemerhatian video dan konsep tabiat manusia telah dibangunkan sebagai kaedah untuk memahami pergerakan manusia di dalam keadaan yang sesak. Berdasarkan kaedah tersebut, pergerakan manusia telah ditukar ke dalam persekitaran maya menggunakan perisian permainan yang dikenali sebagai DarkBASIC Professional (DBPro). Program yang telah dibangunkan menggunakan perisian tersebut telah digunakan sebagai alat untuk melakukan simulasi dan meramal pergerakan manusia di dalam susunatur bangunan yang berbeza. Dua subjek iaitu orang dewasa dan orang tua telah digunakan sebagai entiti maya. Pergerakan manusia di susunatur sempit dan kurang sempit telah digunakan sebagai contoh di dalam risalah ini.
doi:10.11113/jt.v77.6894 fatcat:s5hf56hldbdd3dmfuemsxjkhzm