The origin of the d48 coordinate system
O nastanku koordinatnega sistema d48

Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar
2014 Geodetski vestnik  
| 681 | | 58/4 | RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES V G 2 0 1 4 GEODETSKI VESTNIK | letn. / Vol. 58 | št. / No. 4 | ABSTRACT IZVLEČEK SI | EN KEY WORDS KLJUČNE BESEDE D48, MGI, triangulation, trigonometric network This article describes the development of horizontal control networks in the Republic of Slovenia. Presented are the earliest products in the 18th century, the development of trigonometric network of MGI, its reconstruction in the period after the first and the second World
more » ... the second World Wars, and the establishment of new astrogeodetic network of Slovenia in the sixties and seventies of the last century. D48, MGI, triangulacija, trigonometrična mreža V članku je opisana zgodovina razvoja temeljnih horizontalnih geodetskih mrež na območju Republike Slovenije. Predstavljena so dela od začetkov v XVIII. stoletju, prek razvoja trigonometrične mreže MGI, njene obnove v obdobju po prvi in drugi svetovni vojni do nastanka nove astrogeodetske mreže Slovenije v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. | O NASTANKU KOORDINATNEGA SISTEMA D48 | THE ORIGIN OF THE D48 COORDINATE SYSTEM | 681-694| | 682 | | 682 | | 58/4 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI| EN Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar | O NASTANKU KOORDINATNEGA SISTEMA D48 | THE ORIGIN OF THE D48 COORDINATE SYSTEM | 681-694| | 683 | | 683 | | 58/4 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar | O NASTANKU KOORDINATNEGA SISTEMA D48 | THE ORIGIN OF THE D48 COORDINATE SYSTEM | 681-694| Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar | O NASTANKU KOORDINATNEGA SISTEMA D48 | THE ORIGIN OF THE D48 COORDINATE SYSTEM | 681-694| | 688 | | 688 | | 58/4 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI| EN Slika 4: Računska mreža Grintovec-Vrčevo. Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar | O NASTANKU KOORDINATNEGA SISTEMA D48 | THE ORIGIN OF THE D48 COORDINATE SYSTEM | 681-694| | 689 | | 689 | | 58/4 | GEODETSKI VESTNIK RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES SI | EN Slika 5: Mreža Severni Jadran. Na skrajnem severozahodu Slovenije je bilo treba po priključitvi Primorske dodati še točki Kanin in Mangart, ki ju ni bilo v Rezultatih. V sodelovanju z Italijo je tako nastala še skupina Mangart-Kanin-Videm, naslonjena na dane točke Oglej, Mrzavec, Rodica in Golica (slika 6) (Svečnikov, 1953). Siniša Delčev, Gábor Timár, Miran Kuhar | O NASTANKU KOORDINATNEGA SISTEMA D48 | THE ORIGIN OF THE D48 COORDINATE SYSTEM | 681-694|
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2014.04.681-694 fatcat:bvwu4ttxezcbrn5rzf3zb7kq3m