Charakter prawny wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych

Filip Borowski
2020 Młody Jurysta Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW  
Głównym celem artykułu jest omówienie charakteru prawnego wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Opis podstawowych informacji dotyczących celu i sposobu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stanie się podstawą ustalenia danych podlegających wpisom. Zdecydowana większość z nich ma charakter deklaratoryjny, toteż artykuł poświęcony jest szczegółowej analizie tych, których skutki są konstytutywne. Wiążą się one zazwyczaj ze zwieńczeniem pewnego procesu,
more » ... m pewnego procesu, czy to przekształcania funduszu, tworzenia, łączenia czy likwidacji. Skutki omawianych wpisów nie zawsze są precyzyjnie określone przez przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, stąd kluczowa jest umiejętność właściwego rozróżniania ich charakteru.
doi:10.21697/mj.6736 fatcat:nhbf76ajanhexffs5nw3fzzbbq