METHODOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES TO HEALTH CARE IN DEMOCRATIC COUNTRIES

L. O. Kozhura
2021 Kyiv Law Journal  
Кожура Л. О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» lepel@ukr.net МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я В ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ Анотація. В 2009 році Україна підписала Конвенцію про захист прав інвалідів, а з 2010 року ратифікувала її положення. Відповідно взявши на себе зобов'язання по імплементації та узгодженні норм національного
more » ... вства в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Україна стала однією з 163 підписантів та 181 сторін, до складу яких входять 180 держав та Європейський Союз. Відповідно до ст.25 даної Конвенції особам з інвалідністю гарантується право на здоров'я. Втім, забезпечення даного права в кожній з країнучасниць відбувається по-різному, що залежить від економічного та соціального розвитку країни, державної політики та системи органів управління в сфері охорони здоров'я тощо. Відзначено, що Україна, належить до тих країн, які, хоч і ратифікували положення Конвенції про захист прав інвалідів, однак, не може в повній мірі забезпечити її дієвість та повноту реалізації. Так, в цьому випадку, варто акцентувати увагу на загальному стані сфери охорони здоров'я, неефективності державної політики щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, постійному зменшенні коштів державного бюджету, що передбачені для розвитку та підвищення рівня соціального захисту соціально-незахищених верст населення до яких належать і особи з інвалідністю, відсутність належних механізмів соціалізації осіб з інвалідністю в соціумі, а також відсутність механізмів заохочення роботодавців в залученні праці осіб з інвалідністю. Окремо хотілося б звернути увагу, що особи з інвалідністю та особи з числа тих, які мають в своєму оточенні друзів, родичів осіб з інвалідністю акцентують увагу на погіршення їх становища та відповідно ускладнення можливості отримання медичної допомоги та медичних послуг через виникнення епідемій, пандемій в країні, що спричинено запровадженням певних адміністративних обмежень. В даному випадку, ускладняється не лише якість та ймовірність отримати медичні та інші послуги, лікарські засоби, ортопедично-протезні засоби тощо, але й можливість, у тих осіб з інвалідністю, які могли самостійно їх отримати, адже виникають нові фізичні та матеріальні перепони. Акцентовано, що за результатами проведеного нами анкетування 95% опитаних відзначили, що рівень охорони здоров'я в Україні перебуває в незадовільному стані. Причинами респонденти називали: -відсутність належного матеріального забезпечення сфери; -дороговизна лікарських виробів та препаратів, а також ортопедично-протезних виробів; -наявність постійних черг в закладах охорони здоров'я; -віддаленість та неможливість добратися до медичних закладів для отримання медичної допомоги; -недостатня кількість медичного персоналу, а особливо гостро дана проблема стоїть у віддалених населених пунктах;відсутність місцевих програм розвитку та підтримки осіб з інвалідністю; -відсутність статичних та моніторингових даних щодо стану використання коштів місцевих та державного бюджету тощо. Доведено, що слід акцентувати увагу на міжнародний досвід забезпечення права на охорону здоров'я осіб з інвалідністю тих країн, які: по-перше, відносяться до високо розвинутих країн, а їх рівень охорони права на здоров'я осіб з інвалідністю є високим; по-друге, ратифікували Конвенцію про права інвалідів та майже одночасно з Україною почали імплементовувати положення даного акту в норми національного законодавства. Ключові слова: особи з інвалідністю, охорона здоров'я, публічне адміністрування, законодавство, міжнародний досвід. Kozhura L. O. Methodology of public administration of the right of persons with disabilities to health care in democratic countries Abstract. In 2009, Ukraine signed the Convention for the Protection of the Rights of Persons with Disabilities, and since 2010 has ratified its provisions. Accordingly, committing to the implementation and harmonization of national legislation in the field of social protection of persons with disabilities. Ukraine has become one
doi:10.32782/klj/2021.1.3 fatcat:cvjie2zwkzadlbmigkekd3xptq