Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ο κριτικός στοχασμός σε ένα σύγχρονο μοντέλο μάθησης

Μαρία Παπαχρήστου
2022 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο  
Σε αυτή τη μελέτη, βασικός μας στόχος είναι να ορίσουμε με σαφήνεια τον όρο «κριτικός στοχασμός», αλλά και να προσδιορίσουμε την σημασία της έννοιας αυτής μέσα στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στη σύγχρονη εποχή, η Εκπαίδευση Ενηλίκων συνιστά ένα ιδιαίτερο μοντέλο μάθησης το οποίο σηματοδοτεί ένα νέο παιδαγωγικό πλαίσιο, έξω από την παραδοσιακή εκπαίδευση, άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση του «κριτικού στοχασμού» αποτελεί η
more » ... ουσία της εμπειρίας. Επομένως, θα πρέπει να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο το στοιχείο της εμπειρίας καθορίζει τον μηχανισμό προσέγγισης της γνώσης, πώς αυτή η γνώση, στη συνέχεια, μετασχηματίζει την πραγματικότητα σε υποκειμενική, ανατροφοδοτούμενη και μεταλλασσόμενη αλήθεια. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τις κυριότερες βιβλιογραφικές πηγές και αναφορές οι οποίες, σε ένα πρώτο επίπεδο θα μας εξοικειώσουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα μας βοηθήσουν να συλλάβουμε το πώς ο άνθρωπος, μέσα από τους σύγχρονους παιδαγωγικούς μηχανισμούς που εισάγει η Εκπαίδευση Ενηλίκων, οδηγείται να επανεφεύρει τον εαυτό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του και τη γνώση του για το περιβάλλον που τον περικλείει.
doi:10.12681/revmata.31171 fatcat:bwzoagm3qbcetdgunts35xy7zm