Malin Brännström; Skogsbruk och renskötsel på samma mark – En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten. Forestry and Reindeer Husbandry on the Same Land – A Legal Study of Land Ownership and Sami Reindeer Herding Rights

Malin Brännström
2017 Rangifer  
doi:10.7557/2.37.1.4138 fatcat:tua57uumszbdvdy4fkjfmwnhsa