Patient Transport Experience in Our Institution Following Open Heart Surgery

Nukhet Sivrikoz, Meltem Savran Karadeniz, Pinar Kurnaz, Demet Altun, Zerrin Sungur Ulke, Mehmet Tugrul, Kamil Pembeci
2013 Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society  
ÖZET Amaç: Transport süreci kritik hastalar için çeşitli sorun ve komplikasyonlara açıktır. Farklı hasta gruplarında bu süreçteki komplikasyonların sıklığı, niteliği ve bunlarla ilişkili unsurlar araştırılmaktadır. Çalışmamızda hastane içi nakilde açık kalp cerrahisi gibi özellikli bir hasta grubunda yaşanan sorunları araştırmayı hedefledik. Gereç ve Yöntem: Ocak-Eylül 2013 tarihleri arasında elektif kalp cerrahisi geçiren tüm olgular çalışmaya dâhil edildi. Transport başlangıcı hastanın
more » ... ıcı hastanın ameliyat bitiminde sabit monitör ve ventilatörden, taşınabilir monitör ve ventilatöre geçilmesi olarak belirlendi. Nakil sonu ise hastanın yoğun bakımda sabit monitör ve ventilatöre bağlanması olarak kabul edildi. Sürecin başlangıç ve sonucundaki kan basıncı, kalp hızı (KH) ve oksijen satürasyonu ile yoğun bakıma giriş kan gazı verileri kaydedildi. Transportun başından sonuna kadar geçen sürede karşılaşılan tüm komplikasyonlar kayıt altına alındı. Bulgular: Çalışmaya 132 çocuk, 108 erişkin olmak üzere toplam 240 hasta alındı. En sık karşılaşılan komplikasyon olarak hiperventilasyona bağlı solunumsal alkaloz (% 13.75) görüldü. Bunu sırasıyla hipotansiyon (% 2,5), arteriyel kanülün çıkması (% 2,5), zorlu ventilasyon (% 1.66), solunumsal asidoz (% 0.82), santral kateterin çıkması (% 0.41) izledi. Bir hastada kardiyak arrest yaşandı ve resüsitasyona yanıt alındı. Sonuç: Kardiyak cerrahi hastalarının postoperatif yoğun bakıma transportu minör komplikasyonlar ile gerçekleştirilmiştir. İstenmeyen olaylardaki düşük sıklığın nakil süresinin kısalığı ve ekibin deneyimli elemanlara bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: hasta transportu, kritik hasta, kardiyak cerrahi işlemler, komplikasyon, tıbbi bakım ekibi SUMMARY Patient Transport Experience in Our Institution Following Open Heart Surgery Objective: Transporting critically ill patients is very often associated with problems and complications. Previous reports studied incidence of complications with associated factors for different patients groups. The aim of our study is to investigate complications during an in-hospital transport of highly special group as postoperative cardiac surgical patients. Material and Methods: All patients undergoing elective open heart surgery between January-September 2013 were included in the study. The commencement of the patient transport was determined as transfer of the patients from inbuilt to portable ventilator and ventilator. The transport was terminated wheren patients were again attached to ventilator and monitor of ICU. Hemodynamic parameters (blood pressures, heart rate, oxygen saturation) were all noted with arterial gas analysis on admission into ICU. All complications during transport were also recorded. Results: During the study period 240 subjects, including 108 adults and 132 children were enrolled in the study. Most frequent complication was respiratory alkalosis due to hyperventilation (13,75 %). Other problems were hypotension (2,5 %), arterial decannulation (2,5 %), difficult ventilation (1,66 %), respiratory acidosis (0,82 %), inadvertent removal of central venous catheter (0,4 %). One patient had cardiac arrest and was successfully resuscitated. Conclusion: Postoperative cardiac surgery patients could be transported with minor complications. We think that reduced incidence of adverse events was related to short transport time as well as to experienced transport team.
doi:10.5222/gkdad.2013.127 fatcat:7e2xya6efjhkzgljctp74owwmu