Üçdoruk-Dilek dağları güneyinin glasyal morfolojisi

Gürcan GÜRGEN
2006 Co  
Özet: Doğu Karadeniz Dağları, Anadolu'da Pleistosen buzullaşmasının en etkili olduğu yerlerdendir. Yükseltisi 3500 m.nin üzerine çıkan pek çok zirveye sahip olan bu dağlarda, özellikle 2500 m.nin üzerindeki yüksek kısımlar önemli bir buzullaşma alanı oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz dağ sıralarının önemli dorukları; Kaçkar, Üçdoruk, (Verçenik), Dilek (Tatos), Göller (Hunut), Bulut-Altıparmak ve Demirkapı dağlarının, genellikle kuzeye bakan yamaçlarında yer alan buzullar ve buzul şekilleri bu
more » ... likleri nedeniyle çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Doğu Karadeniz Dağları'nda, bu zirvelerin güneye bakan bölümünde de yer yer önemli buzullaşma izleri ve buzul şekilleri gözlenmektedir. Doğu Karadeniz Dağlarının ikinci yüksek zirvesini oluşturan Üçdoruk (3709) ve Dilek Dağı'nın (3550) güneyinde kalan alanlar da buzullaşmanın etkili olduğu yerlerdendir. Pleistosen buzullaşmasının kalıntılarını oluşturan buzul vadileri ile birlikte çeşitli glasyal şekiller ve buzul gölleri bu alandaki buzullaşmanın etkisini ortaya koymaktadır. Anahtar kelimeler: Glasyal morfoloji, Üçdoruk, Dilek Dağları. Abstract: The Eastern Karadeniz Mountains is one of the regions where the most important Pleistocene glacial activity exists in Anatolia. The highlands over 2500 meters in the Eastern Karadeniz Mountains, which have many peaks with the height of 3500 meters, contain important glacial activity. The glaciers and glacial land forms on the important peaks such as Kaçkar, Üçdoruk, (Verçenik), Dilek (Tatos), Göller (Hunut), Bulut-Altıparmak ve Demirkapı placed on the Eastren Karadeniz Mountains have been investigated due to their characteristics. There are important glaciations and glacial landforms across the south part of the Eastren Karadeniz Mountains as well. The regions located in the south of the Üçdoruk (3709) and Dilek mount, which are two important peaks of Eastern Karadeniz Mountains, (3550) are glaciation parts too. The glacial valleys and various glacial landforms and glacial lakes confirm us the activity of glaciations in this region
doi:10.1501/0005000 fatcat:bjauo7xiajhzjgzrzayja7ghfy