Koerad Eesti asukate viikingiaja maailmapildis

Tõnno Jonuks
2005 Mäetagused  
Koerad Eesti asukate viikingiaja maailmapildis Tõnno Jonuks Teesid Loomade positsiooni seoses teispoolsuskujutelmadega on arheoloogid seni kahetsusväärselt vähe uurinud. Küll aga pakub Eesti arheoloogiline materjal tõlgendamiseks piisavalt põnevat ainest, näiteks viikingi-ja hilisrauaaegsed koerakujukesed ning koertematused. Käesolevas vaatangi Eesti muinasajast pärit koerakujukesi ja koeraluude panustamist kalmesse ning võrdlen neid erinevate usundilooliste interpretatsioonidega. Tundub, et
more » ... rte panustamine kalmetesse viikingiajal on seotud kujutlusega teispoolsusest kui eraldi maailmast.
doi:10.7592/mt2005.31.jonuks fatcat:qcxpoqybl5c3nlydg5dfso6czu