Kutadgu Bilig'in Söz Varlığı Ve Kelime Gruplarına Dair

Mehmet Mehdi ERGÜZEL
2018 Turkish Studies  
ÖZET Kutadgu Bilig Türk millî kültürünün ilk yazılı, temel eserlerindendir. Yusuf Has Hacib bu eserde Türklerin manevî hayatını, siyasî ve idarî görüşlerini anlatmaktadır. Eser yazıldığı devirde büyük ilgi uyandırmış, Doğu ve Batı kültürlerince temel kitaplardan sayılmıştır. Eserle ilgili şimdiye kadar Hammer, Vambery, Radloff, Thomsen ve Z. Velidî Togan tarafından çeşitli yorumlar yapılsa da eseri ilk kez 1947 ve 1959'da Reşit Rahmeti Arat asıl metin ve Türkiye Türkçesine aktarılmış olarak
more » ... tarılmış olarak yayımlamıştır. Kutadgu Bilig'in değişik açılardan incelenmesi önem arz etmektedir. Yazılışının 950. yılında bulunulan bu ilk İslami Türkçe manzum eser birçok bakımdan ele alınmış ve alınmaktadır. İlahiyatçıdan siyaset bilimciye, dilciden edebiyatçıya kadar çok sayıda bilim ve kültür erbabının dikkatini celbeden bu klasik eser, söz varlığı ve kavramları açısından da incelenmelidir. * Bu çalışma "X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"nda bildiri olarak sunulmuş; burada genişletilerek makale olarak yayımlanmıştır. Turkish Studies Volume 13/28, Fall 2018 daha yüksek bir sayı ve seviyeye ulaştığını göstermek çalışmanın temel gayesidir. Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, söz varlığı, kavramlar, sıklık dizini istatistiği, eser sözlüğü.
doi:10.7827/turkishstudies.14536 fatcat:puzqdsgo3vcm3fyvz7p5hkyktq