65 YAfi ÜSTÜ HASTALARDA DEPRESYONUN SOSYODEMOGRAF‹K ÖZELL‹KLER‹ VE VASKÜLER HASTALIKLARLA ‹L‹fiK‹S‹| RETROSPEKT‹F B‹R KAYIT TARAMA ÇALIfiMASI

Bora BASKAK, S. Ç. BASKAK, T. ÖZEL, E. TURAN
2005 Kriz Dergisi  
doi:10.1501/kriz_0000000222 fatcat:o27qxhyygjek3a7jyq262embje