Про деякі суспільні меми сучасних українців

Володимир Барчук
2019 Українознавчі студії  
ПРО ДЕЯКІ СУСПІЛЬНІ МЕМИ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ Володимир БАРЧУК доктор філологічних наук, професор кафедри української мови ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна, Івано-Франківськ). E-mail: wolmyr@i.ua ORCID ID: 0000-0002-6985-4309 У статті розглянуто меми як культурні одиниці суспільства і етносу. Визначено науковий та узуальний зміст поняття мем, його лінгвальну репрезентацію. Встановлено, що більшість мемів мають лінгвальну форму моно чи
more » ... конструкцій, які є висловленнями, що представляють судження. Запропоновано звернутися до лінгвістичної парадигми меметики, тобто до лінгвомеметики. Лінгвомеметика -наука про лінгвальні меми. У комунікативній структурі лінгвального мема виокремлено тему і рему, рема у висловленні є домінантою судження. Мем у свідомості мовної особистості є світоглядним, ціннісним та поведінковим стереотипом. Водночас меми представляють морально-етичні засади суспільства. Мем виявляє аксіологічні ознаки судження та може в морально-етичному аспекті мати конструктивний чи деструктивний зміст, тобто формувати із носіїв мемів прогресивне чи депресивне суспільство. Указані меми виявляють позитивний чи негативний вплив на світогляд мовної особистості як носія етнокультурних стереотипів. Меми властиві усім носіям мови. Засвоєння міфологем, символів чи концептів потребує навчання, інтелектуальних зусиль, зв'язку між поколіннями, дотримання традицій та цінностей. Меми засвоюються через наслідування, копіюються мовною особистістю механічно. Шкідливими для формування громадянського суспільства є деструктивні меми, особливо за умови їхнього домінування. Охарактеризовано низку ключових деструктивних суспільних мемів сучасних українців, які визначають суспільні і професійні відносини. Висловлено думку, що руйнування традиційних для українства морально-етичних суспільних засад через домінування деструктивних мемів є ключовою перешкодою у побудові українцями прогресивного громадянського суспільства. Ключові слова: лінгвомеметика, мем, суспільні меми, мовна особистість. ПРО ДЕЯКІ СУСПІЛЬНІ МЕМИ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ
doi:10.15330/ukrst.19.32-40 fatcat:ceomhsmf3vbf7hvcopd5cnj4de