TARIX FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METOD HAMDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Aniyazova Feruza Farhodovna, Abdolniyazova Nilufar Davronbekovna
2022 Zenodo  
Mazkur maqolada ta'lim tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan ilg'or tajribalar, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar haqida fikr yuritilgan.
doi:10.5281/zenodo.7386858 fatcat:6mk6emuorzfarfjfabrxmofsde