Kolokwium habilitacyjne dra Jana Majchrowskiego

Anna Rossmanith
2018 Czasopismo Prawno-Historyczne  
Kolokwium habilitacyjne dra Jana Majchrowskiego
doi:10.14746/cph.2013.65.1.44 fatcat:ggpacye4drfs3pejxaht424l2m