Spoštovanje etičnega načela avtonomije – temelj obravnave bolnika kot subjekta v zdravstveni negi

Alenka Košir
2004 Obzornik zdravstvene nege  
V prispevku je predstavljeno etično načelo avtonomije kot eden izmed elementov v zdravstveni negi, ki postavljajo pacienta v središče obravnave in mu daje pravico, da sam odloča o sebi. Za sprejem pravilnih odločitev, ki imajo pozitivne posledice za njegovo zdravje in počutje, mora biti seznanjen s postopki zdravstvene nege in zdravljenja. Spoštovanje avtonomije predstavlja izhodišče, na katerem prehaja pacient iz objekta v subjekt, ki se aktivno vključuje v proces zdravstvene nege. V
more » ... e nege. V nadaljevanju so predstavljeni izsledki raziskave Društva medicinskih sester Ljubljana, ki je s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 488 medicinskih sester ugotavljala, kako dobro so pacienti seznanjeni s postopki zdravstvene nege in kakšno je ravnanje medicinskih sester, če bolnik odkloni negovalno intervencijo. Ugotovitve kažejo, da so po mnenju večine medicinskih sester pacienti seznanjeni s postopki zdravstvene nege. Večina medicinskih sester pa se je s pacientom pripravljena pogajati, kadar odkloni negovalno intervencijo in ga skušajo prepričati v pristanek.
doaj:849993fd68864adf93701fcb8555be62 fatcat:w2t76fsaz5hnrpei3fugaoz2oe