Szalom bajit – religijna rodzina żydowska i dziedzictwo kulturowe

Joanna Cukras-Stelągowska
2020 Lubelski RocznikPedagogiczny  
<p>W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań realizowanych wśród polskich rabinów. Ich głównym celem było ustalenie wzorów żydowskiego życia rodzinnego oraz zidentyfikowanie głównych form i treści rodzinnego przekazu dziedzictwa kulturowego, pozostającego w dyspozycji rodzin religijnych. Projekt o charakterze jakościowym zakładał ustalenie czterech głównych elementów przekazu tradycji, wedle Jerzego Nikitorowicza są to: czynnościowy – mechanizmy przekazu, przedmiotowy – treści
more » ... treści przekazywanych dóbr kultury, podmiotowy – nosiciele tradycji oraz edukacyjny. Na pierwszym etapie zrealizowano kilka wywiadów swobodnych (zbliżonych do eksperckich). Na podstawie wywiadów starano się wskazać na najistotniejsze konteksty dotyczące transmisji treści kulturowych we współczesnej rodzinie oraz istoty przekazu żydowskiego dziedzictwa religijnego i językowego.</p>
doi:10.17951/lrp.2020.39.1.43-55 fatcat:dlhk6t2o6jbhtpmrp7rca4no6u