Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διαχείρισης βιοπλαστικών, πλαστικών μιας χρήσης και συσκευασιών, με έμφαση στη περίπτωση της Ελλάδας [article]

Μαρία Μποτζώρη, Democritus University Of Thrace
2022
This dissertation will be reviewed, based on the literature that exists and is applied at European and national level for disposable bioplastics and plastics. The main objective is to capture and analyze the European Union 's effort to tackle the production of plastic waste through the implementation of certain waste prevention measures. The scope of this diploma includes all types of plastics, bio-based plastics, disposable plastics and plastic packaging. The properties of bio-based and
more » ... adable plastics have different consumption patterns, therefore they need different application technologies in the way of waste management. This part, however, is not analyzed in more detail in this paper. The work will consist of two parts. The first part will be related to a literature review on plastic waste, disposable plastic products and what it entails as well as bioplastics. The second part of the work will consist of the legal framework that has been and is being applied to plastic products, disposable plastics and bioplastics. The second part will also report on the strategies implemented at European and national level as well as the conclusions that emerged from the conduct of this dissertation.
doi:10.26257/heal.duth.13547 fatcat:mq4hlztj65hmbf6sadjmglqkci