ПОШИРЕННЯ ВАРООЗУ МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. С. Назаренко, В. О. Євстаф'єва
2019 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Сучасне бджільництво є важливою галуззю сільського господарства у різних країнах світу, зок-рема в Україні, що забезпечує запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, виробництвомеду, воску та іншої продукції бджільництва для потреб населення, харчової, медичної, хімічної таінших галузей. На заваді розвитку галузі стоять заразні й незаразні хвороби бджіл та їх розплоду,які завдають значних збитків бджільництву. До таких хвороб належить і варооз, який є глобальноюпроблемою для
more » ... тва, тому що інвазія призводить до ослаблення і зменшення чисельностібджолосімей, негативного впливу на навколишнє середовище, зниження врожайності ентомофіль-них сільськогосподарських культур і загальної продуктивності галузі в цілому. Науковці зазначають,що впродовж останніх років паразит Varroa destructor є одним із самих небезпечних шкідників медо-носних бджіл (Apis mellifera). Дослідження виконували на базі лабораторії кафедри паразитології таветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії та в умовах 424 од-ноосібних селянських та фермерських господарств Полтавської області (Гребінківський, Лубенсь-кий, Зіньківський, Котелевський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Ре-шетилівський райони). За результатами паразитологічних досліджень встановлено, що варооз ме-доносних бджіл є поширеною інвазією на території досліджуваного регіону, середня ураженістьбджолосімей становить 48,71 % за коливань показників від 16,66 до 100,0 %. Причому 83,25 % дос-ліджуваних господарств виявилися неблагополучними щодо вароозу. Визначено, що вароозна інвазія умедоносних бджіл у 61,34 % випадках перебігає в асоціації з іншими інвазійними хворобами, такимияк: ноземоз, акарапоз та амебіаз. Вароозну моноінвазію встановлено у 38,66 % випадках. Мікстінва-зії складалися з двох- (51,88 %) та трикомпонентних (9,46 %) асоціацій збудників інвазій. Частішедіагностували вароозно-ноземозну інвазію (78,46 %). Рідше встановлювали вароозно-ноземозно-акарапозну (8,39 %), вароозно-ноземозно-амебіазну (7,03 %), вароозно-акарапозну (5,21 %) та вароо-зно-амебіазну (0,91 %) інвазії. Отримані результати досліджень дозволять підвищити ефектив-ність планування лікувальних та профілактичних заходів у бджільництві.
doi:10.31210/visnyk2019.02.34 fatcat:6zfcw6r62ja3ndnplztjrqvyf4