"PAMATINĖS" LAISVĖS REPREZENTACIJOS AGONALAUS LIBERALIZMO KONTEKSTE

Anatolij Pankovskij
2015 Politologija  
Straipsnyje nagrinėjama pozityvios ir negatyvios laisvės dualizmo problema, kuri yra pateikta Isaiah Berlino agonalaus (agonical) liberalizmo doktrinoje. Ši problema analizuojama liberalios diskusijos kontekste remiantis "agonalia dekonstrukcija" kaip interpretacine strategija, kuri siekia nustatyti tam tikras prasmines ribas (pvz., "pamatinę" laisvę). Pamėginta atsakyti į klausimą, ar gali (ir, jei taip, tai kiek) pliuralizmas, nukreipiantis į partikuliarius tikslus ir vertybes, derėti su
more » ... bes, derėti su liberalizmu, vienaip ar kitaip numatančiu vertybių universalizmą.
doi:10.15388/polit.2008.52.8436 fatcat:ts737e4acnht5odvos6qlnzwdu