Kadın ve Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Dilara Bahtiyar Sarı, Zeki Akıncı
2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz Çalışmanın amacı Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden geçmişten günümüze kadın ve turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirmektir. Ayrıca kadın ve turizm konusunda alanyazının genel özelliklerini belirlemek ve eksiklikleri ortaya koymak da araştırmanın diğer amaçları arasındadır. Araştırmada belirlenen amaçlar doğrultusunda 1996-2017 yılları arasında yazılan 14 tez çalışmasının bazı özellikler açısından
more » ... rik olarak analizi amaçlanmıştır. Çalışmada tezler, yayınlandığı yıl, tür, üniversite, enstitü, ana bilim dalı ve konu açısından incelenmiştir. Çalışmada istatistiksel analizlerden faydalanılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, kadın ve turizm konulu lisansüstü tezlerin sayıca az olması alanda bir boşluk olduğunu göstermiştir. Ayrıca yıllara göre kadın ve turizm konulu tezlerin genel anlamda artış gösterdiği, daha çok Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı'nda hazırlandığı, konu açısından ise, daha çok turizm sektöründe kadınların karşılaştığı sorunlar, cam tavan sendromu ve sektördeki kadın istihdamı ve girişimciliği ağırlık kazandığı çalışmanın diğer sonuçları arasındadır. Abstract The aim of this study is to evaluate bibliometric analysis of postgraduate theses on women and tourism from past to present through the National Thesis Centre on the website of Higher Education Council. In addition, determining the general characteristics of literature and revealing deficiencies in the field of women and tourism are among the other objectives of the research. The bibliometric analysis of 14 these studies written between 1996 and 2017 in line with the aims determined in the study was aimed. In this study, theses were examined in terms of the year of publication, genre, university, institute, department and subject. Statistical content analysis method was used in the study. At the end of the research, the small number of postgraduate theses on women and tourism showed a gap in the field. In addition, it has been determined that the theses about women and tourism have increased in general terms and are mostly prepared in the Department of Tourism Management of the Institute of Social Sciences. On the other hand, the problems faced by women in the tourism sector, glass ceiling syndrome, women's employment and entrepreneurship in the sector are among the other results of the study.
doi:10.26677/tr1010.2020.329 fatcat:s2pmkclddzamtepx6nlpoesi4q