THE ROLE AND PLACE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE TRANSFORMATION PROCESS OF PERSONAL PEASANT ECONOMY INTO BUSINESS ENTITIES IN THE FIELD OF AGRIBUSINESS

L. Ivanova
2020 Ekonomika ta derzhava  
У статті розкрито роль і місце місцевих органів самоврядування в процесі трансформації особистих селянських господарств у суб'єкти підприємницької діяльності в сфері агробізнесу. Партнерська взаємо дія сільських бібліотек, які фінансуються за рахунок коштів сільської об'єднаної територіальної громади з місцевими органами влади, направлена на вирішення проблем комплектування фондів, зміцнення її матеріально технічної бази, розвиток сучасних інформаційних технологій, реалізацію інноваційних
more » ... інноваційних проєктів, впровадження у практику бібліотек нових форм проведення фахових публічних заходів. Встановлено, що важливим напрямом державної та регіональної підтримки функціонування ОСГ, які спеціалізуються на вирощуванні продукції рослинництва, є закупівля лишків. Вважаємо, що закупівлі сільськогосподарської продукції, виробленої такими господарствами, мають здійснювати заготівельни ми організаціями за рахунок коштів об'єднаних територіальних громад за умови забезпечення вільного доступу всіх зацікавлених осіб до інформації про закупівельні ціни на продукцію рослинництва і термі ни постачання в разі отримання за неї громадянами власниками ОСГ попередньої оплати. Зазначена інформація публікується заготівельними організаціями в засобах масової інформації, а також доводить ся до загального відома в інший спосіб. The article sets out the role and place of local governments in the transformation process of personal peasant economy into business entities in the field of agribusiness. Partnership of rural libraries, financed by the rural united territorial community with local authorities, is aimed at solving the problems of funds acquisition, strengthening its material and technical base, development of modern information technologies, implementation of innovative projects, new forms introduction of libraries conducting professional public events. We consider that such an event will facilitate the organization of client places for remote video meetings with specialists of agricultural advisory services, trainings on joint business projects development, as well as the latest activities, social protection management and other institutions.
doi:10.32702/2306-6806.2020.11.54 fatcat:dre2s6shlff65nnxfb4epvhrlm